Others about us

Таnjug - Photo album - Video
 
 
РГО о Кампу у Блажеву 1 2 3 4
Independent People’s Newspaper of the Rasina Region 1 2
 
Др Миломир Степић, географ, редовни професор Универзитета и научни саветник у Институту за политичке
студије из Београда у тексту објављеном на сајту Нови Полис
 
Саопштeње СГД на Годишњој скупштини 19. марта 2016. године.
На молбу председника друштва професора емеритуса Стевана Станковића извештај је саопштио секретар друштва мр Душан Кићовић, директор ОШ "Филип Филиповић" у Београду.